Sikafloor®-29 PurCem®

Високоякостен полиуретанов хибриден разтвор на водна основа за направа на холкери и детайли

Sikafloor®-29 PurCem® е многокомпонентен, полиуретанов хибриден разтвор. Има висока устойчивост на удар и механични въздействия и добра износоустойчивост и устойчивост срещу химикали Обикновено се нанася с дебелина 3–9 mm.

  • Добра химическа устойчивост
  • Висока механична устойчивост
  • Висока температура на встъкляване
  • Добра химическа устойчивост
  • Не образува петна, без мирис
  • Бързо втвърдяване
  • Не съдържа летливи органични съединения (VOC)
  • Може да се нанася върху основи с високо съдържание на влага (бетон на 7 дневна възраст или матово влажна повърхност)