Sikafloor®-432 DecoCem

Циментов състав за саморазливни подове, подложени на високо натоварване с дебелина 3-30 mm

Sikafloor®-432 DecoCem е предварително смесен продукт съдържащ специални цименти, подбрани инертни материали и съвместими добавки. Продуктът предназнаен за саморазливна подова замазка, с висока течливост и възможност за полагане с помпи. Лесната работа с продукта в комбинация с бързoто набиране на якост, дават възможност за завършване на подовата система за кратък период от време. 

  • Бързо и лесно нанасяне, добра течливост и саморазливна способност
  • Ръчно нанасяне или нанасяне с помпа 
  • Дебелина на слоя от 3 до 30 mm
  • Повърност без образуване на прах, с висока абразионна устойчивост  
  • Подхдоящ при подово отопление
  • Пешеходен трафик след 3-4 часа, пълно натоварване след 7 дни 
  • Материал с много ниски емисии и редуцирано съдържание на хром
Sikafloor®-432 DecoCem