Sikafloor®-81 EpoCem®

3-компонентен разтвор, комбинация от цимент и епоксид за саморазливни подови замазки с дебелина от 1.5 до 3 mm

Sikafloor®-81 EpoCem® е 3-компонентен, епокси модифициран циментов разтвор с фин пълнител за саморазливни подови замазки в тънки слоеве от 1.5 до 3 mm.

 • Може да се покрива с подови системи на база смоли след 24 часа (+20 °C, 75 % отн.вл.)
 • Предотвратява образуването на осмотични мехури в покрития на база смоли при влажни основи
 • Икономично, бързо и лесно нанансяне
 • Клас R4, съгласно БДС EN 1504-3
 • Добри изравняващи свойства
 • Непропусклив за течности, но паропропусклив
 • Мразоустойчив и устойчив на антиобледенителни соли
 • Добра химическа устойчивост
 • Термично разширение близко до това на бетона
 • Отлично сцепление със "зелен" или втвърден бетон във влажно или сухо състояние
 • Отлични ранни и крайни механични якости
 • Отлична устойчивост на вода и масла
 • Идеална подготовка за нанасяне на гладки финишни покрития
 • За вътрешна употреба
 • Не съдържа разтворители
 • Не предизвиква корозия в стоманената армировка