SikaCor®-146 DW

Епоксидно покритие за контакт с питейна вода със 100 % съдържание на сухо вещество

SikaCor®-146 DW е бързовтвърдяващо, 2-компонентно епоксидно покритие за стомана и бетон. Покритието е твърдо-еластично, устойчиво на механични въздействия, абразия и удар. Не съдържа разтворители съгласно Директивата за защитните покрития на немската Асоциация за индустриални покрития. (VdL-RL 04).

  • Подходящо за питейна вода, различни храни, химикали, почистващи препарати и дезинфектанти
  • Много добра адхезия към стомана, неръждаема стомана, алуминий и бетон
  • Икономично, еднослойно нанасяне
  • Не са необходими допълнителни обработки преди първоначалното пълнене
  • Металните повърхности може да се изпитат за наличие на пори и шупли
  • Не съдържа бензилалкохол