SikaCor® EG-5

2-компонентно AY-PUR финишно покритие

SikaCor® EG-5 е 2-компонентно акрил-полиуретаново финишно покритие. Чрез добавянето на 1 % по маса SikaCor® PUR Accelerator (погледнете техническите данни за повече информация) може да се постигне бързо изсъхване на покритието.

Комбиниран с 2-компонентен епоксиден грунд и междинни покрития:
  • Много добри качества, като корозионна защита
  • Отлична устойчивост на химикали и атмосферно въздействие и стабилност на цвета.
  • Твърдо еластична до твърда, но не крехка
  • До голяма степен не чувствителна към удър и шокови натоварвания