Sikagard®-62

2-компонентно епоксидно защитно покритие

Sikagard®-62 е двукомпоненто, твърдо,  100% сухо съдържание, цветно епоксидно защитно покритие.

  • Не съдържа разтворители
  • Добра механична и химическа устойчивост
  • Висока покривност
  • Не пропуска течности
  • Лесен за смесване и полагане