Sikagard®-63 N

2-компонентно епоксидно защитно покритие

Sikagard®-63 N е двукомпонентно, твърдо, 100% сухо съдържание, цветно защитно покритие на епоксидна основа.

  • Не съдържа разтворители
  • Добра механична и химическа устойчивост
  • Висока покривност
  • Не пропуска течности
  • Лесен за смесване и полагане