Sikafloor®-2420

2-компоненен епоксиден импрегнатор и грунд

Sikafloor®-2420 е двукомпонентна, съдържаща разтворители, епоксидна смола за импрегнация и грунд.

  • Нисък вискозитет
  • Добра проникваща способност
  • Подходящ също за плътни, слабо абсорбиращи повърхности
  • Лесно се нанася