Sikafloor® CureHard-24

1-компонентен, намаляващ прахoотделянето, повърхностен втвърдител и уплътнител за бетон на основата на натриев силикат

Sikafloor® CureHard-24 е 1-компонентна течност с високо съдържание на сухо вещество на основата на натриев силикат, за допълнително втвърдяване и уплътяване на пресен или втвърдил бетон. Sikafloor® CureHard-24 инициира химична реакция с циемнта в бетонната основа, повишавайки нейните механични показатели. 

  • Готов за употреба
  • Лесен за нанасяне
  • Подобрена абразионна устойчивост в сравнение с нетретиран бетон
  • Намалява отделянето на прах при бетонни подове
  • По-лесно измиване
  • Не пожълтява
  • Добро проникване
  • Без цвят
  • Без мирис