Sikafloor® CureHard LI

Повърхностен втвърдител и кристализатор на основата на литиев силикат

Sikafloor® CureHard LI е литиев силикат на водна основа за уплътняване и придаване на допълнителна повърхностна твърдост на пресни и втвърдени шлайфани или полирани бетонни повърхности. Sikafloor® CureHard LI е по-слабо предразположен към образуване на устойчива ефлоресценция в случай на предозиране в сравнение с подобни продукти на основата на натриев или калиев силикат. Веднъж нанесен върху бетонна повърхност, Sikafloor® CureHard LI прониква в текстурата на бетона и инициира химическа реакция и последваща кристализация на реакционните продукти, което води до запълване и уплътняване на повърхностните пори.

  • Придава копринен блясък на бетонната повърхност
  • Намалява праха и подобрява абразионната устойчивост
  • Уплътнява и импрегнира бетонната повърхност
  • Намалена ефлоресценция, в сравнение с втвърдителите на основата на натрий и калий
  • Висока степен на повърхностен блясък при всяко редовно почистване
  • Без разтворители, без мирис