Централен офис и склад

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София

Телефон: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91


карта

Седалище и адрес на управление:

бул. Цар Освободител 17А
1504 София

Банкови данни:

Банка: Райфайзенбанк, Централен офис
IBAN: BG48RZBB91551060351119
BIC код: RZBBBGSF

Търговски и административни отдели на Сика България