25/01/2023

Sika откри как да се справи с още известното Изсоляване на бетоновите изделия.

Какво представлява ефлоресценцията? Видове.

Проблемът с ефлоресценцията е широко известен като бели „солени“ отлагания, които развалят външния вид на бетонните павета с тъмен цвят.

Има различни видове ефлоресценция, които могат да бъдат разграничавани според времето и мястото на тяхното възникване.

Най-лошите случаи възникват, когато ефлоресценцията варира по интензитет. Това е стандартния случай за най-често срещания тип ефлоресценция– вторичната, която се образува в пролуките между отделните палети с материал, по време на съхранение на открито. Също така и първичната ефлоресценция, водеща до потъмняване на постигнатия краен цвят, по време на съхранение на материала в климатична камера, което от своя страна може да предизвика оплаквания от клиенти. 

Нашето решение

Дори и в днешно време няма икономически ефективен начин за абсолютното предотвратяване на този проблем. Въпреки това, следните предпазни мерки могат да бъдат взети, за да се намали ефлоресценцията до минимална степен:

 

 • Плътна бетонна структура ( уплътняване, свързващо вещество и водно съдържание)
 • Нанасяне на хидрофобни добавки ( водоотблъскващ ефлоресцентен редуктор) както в лицевата страна, така и в основата на бетона
 • Ниска скорост на изпаряване по време на съхранение ( без течение)
 • Неограничена циркулация на въздуха (въглероден диоксид) по време на първоначалното втърдяване
 • Осигуряване на висока степен на хидратация от момента, в който продуктите напускат климатичната камера
 • Защитавайте палетите с материал от дъжд и конденз, като същевременно поддържате циркулация на въздуха, за да осигурите бързо изсъхване в случай на проникване на вода, т.е с обикновена покривна конструкция
 

Прилагането на технологията за антиефлоресцентни добавки SikaPaver (серия АЕ) води до изключително редуцирано капилярно водопоглъщане на паветата, съответно значително по-редуциран потенциал за ефлоресценция. което води до значително намален потенциал за ефлоресцения. Въпреки това е необходима добра концепция за бетон с ниско съдържание на пори, за да се осигури най ниска степен на ефлоресценция.

SikaPaver® AE-310

SikaPaver® AE-310

Добавка, намаляваща ефлоресценцията и подобряваща уплътняването, за направа на изделия с наситени цветове
SikaPaver® AE-310 придава следните предимства при производството на изделията от земновлажен бетон:
 • По-добра хомогенизация и омокряне на цимента, добавките и пигментите
 • По-ниски сили на триене между цимента и агрегатите
 • Въздуховъвличане - въвеждане на малките, равномерно разпределени въздушни пори
 • Значителен хидрофобен ефект чрез увеличаване на повърхностното напрежение към вода
  Това дава следните предимства на готовите изделия:
 • Подобрено уплътняване, позволяващо съкращаване на производствения цикъл или постигане на по-високи плътности
 • Намалено полепване между най-горния слой и щемпела (противозалепващ ефект)
 • Увеличена ранна якост (запазване на формата) при незабавно изваждане от прес-формата
       SikaPaver® AE-310 дава възможност за икономично производство на висококачествени бетонни продукти с:
 • Подобрена плътност и якост
 • Гладки страни и повърхности
 • Намалена капилярна абсорбция
 • Равномерен и интензивен цвят на бетона
 • Намалена склонност към ефлоресценция
 • Повишена мразоустойчивост и устойчивост срещу аннтиобледенителни соли
 • По-слаби колебания в качеството и намаляване на изделията 2-ро качество
Зареждане . . . . .