SikaPaver® AE-310

Добавка, намаляваща ефлоресценцията и подобряваща уплътняването, за направа на изделия с наситени цветове

SikaPaver® AE-310 е намаляваща ефлоресценцията добавка с пластифициращ ефект, за направа на бетонни изделия с наситени цветове.

SikaPaver® AE-310 придава следните предимства при производството на изделията от земновлажен бетон:
 • По-добра хомогенизация и омокряне на цимента, добавките и пигментите
 • По-ниски сили на триене между цимента и агрегатите
 • Въздуховъвличане - въвеждане на малките, равномерно разпределени въздушни пори
 • Значителен хидрофобен ефект чрез увеличаване на повърхностното напрежение към вода
  Това дава следните предимства на готовите изделия:
 • Подобрено уплътняване, позволяващо съкращаване на производствения цикъл или постигане на по-високи плътности
 • Намалено полепване между най-горния слой и щемпела (противозалепващ ефект)
 • Увеличена ранна якост (запазване на формата) при незабавно изваждане от прес-формата
       SikaPaver® AE-310 дава възможност за икономично производство на висококачествени бетонни продукти с:
 • Подобрена плътност и якост
 • Гладки страни и повърхности
 • Намалена капилярна абсорбция
 • Равномерен и интензивен цвят на бетона
 • Намалена склонност към ефлоресценция
 • Повишена мразоустойчивост и устойчивост срещу аннтиобледенителни соли
 • По-слаби колебания в качеството и намаляване на изделията 2-ро качество