Sikalastic®-152

Гъвкав, усилен с фибри, циментов разтвор за хидроизолация и защита на бетон

Sikalastic®-152 е 2-компонентен, полимер-модифициран, гъвкав, премостващ пукнатини, армиран с фибри, циментов разтвор за хидроизолация и защита на бетон. Може да се нанася върху различни видове строителни основи.

  • Гъвкава хидроизолация и защита на бетон с един продукт
  • Много добра способност за премостване на пукнатини при ниски температури
  • Устойчив на антиобледенителни соли и въглероден диоксид
  • 2-компонентен, вкл. течен полимер, не е необходима допълнителна вода при смесване
  • Може да се нанася върху леко влажни основи
  • Не се свлича - лесно нанасяне по вертикални повърхности
  • Отлична адхезия към различни основи, като бетон, циментови разтвори, камък, тухла
  • Клас СМ О2Р, с подобрена устойчивост за премостване на пукнатини при ниски температури (-20 °C)