Sika Waterbar® AF AT

ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕНИ ВОДОСПИРАЩИ ПРОФИЛИ ЗА КОНСТРУКТИВНИ ФУГИ

Sika Waterbar® AF AT са гъвкави, повърхностно разположени водоспиращи профили от PVC-Р за уплътняване на конструктивни фуги.

  • Постоянна гъвкавост
  • Хомогенни водоспиращи профили
  • Подходящи за ниски до средни нива на хидростатично водно налягане
  • Устойчиви на всички естествени почвени среди и подземни води
  • Продукти, предназначени за работа и монтаж на обекта
  • Подходящи за термично заваряване на обекта