Sika Waterbar® D AT

ЦЕНТРАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ ВОДОСПИРАЩИ ПРОФИЛИ ЗА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

Sika Waterbar® D AT са гъвкави, централно разположени водоспиращи профили от PVC-Р за уплътняване на дилатационни фуги.

  • Постоянна гъвкавост
  • Хомогенни водоспиращи профил
  • Подходящи за ниски до средни нива на хидростатично водно налягане
  • Устойчиви на всички естествени почвени среди и подземни води
  • Продукти, предназначени за работа и монтаж на обекта
  • Подходящи за термично заваряване на обекта
  • Подходящи за заваряване към водоспиращи профили Sika Waterbars® от рециклиран поливинил-хлорид PVC-R