Sika Waterbar® FB-125

Гъвкав водоспиращ профил за уплътняване на конструктивни фуги, който залепва към бетона

Sika Waterbar® FB-125 е хибриден водоспиращ профил с груба текстурирана повърхностна, на основата на гъвкав полиолефин (FPO). Профилът се поставя в пресния бетон и се вгражда напълно в него след втвърдяването му. Осигурява напълно залепено, дълготрайно, водонепропускливо уплътняване, предотвратяващо странични водни инфилтрации. 

 • Залепен към бетоновата конструкция - без странично проникване на вода
 • Постоянна гъвкавост
 • Бърз и лесен монтаж
 • Дългите ролки намаляват броя на снадките
 • Не се изисква специализирани инструмени и обородуване
 • Без допълнително прекъсване при конструиране на армировката 
 • Без затруднения при бетониране 
 • Напълно залепен, позволява лесен ремонт в случаи на протичане
 • Устойчив на всички естествени вещества, съдържащи се в почвата и подпочвените води 
 • Издръжлива и надеждна система
 • Може да се комбинира с други одобрени хидроизолационни и фугоуплътняващи системи на Sika