Sika Waterbar® - PVC-P Recyclate

Водоспиращи профили на базата на рециклиран PVC-P за уплътняване на фуги във водонепропускливи бетонни конструкции, произведени по производствен стандарт

Sika Waterbar® - PVC-P Recyclate са водоспиращи профили, произведени от рециклиран PVC-P, предназначени за уплътняване на компенсаторни и конструктивни фуги в нови стоманобетонни конструкции. Предлагат се различни видове, форми и размери, централно и повърхностно разположени, за различни конструкции и приложения. Не са съвместими и не са подходящи за употреба при контакт с битум или битумни хидроизолационни материали.

  • Продукти с отлично съотношение между цена и качество
  • Подходящи за ниски до средни нива на хидростатично водно налягане и излагане / натоварване
  • Устойчиви на всички естествени почвени среди и подземни водиr, вкл. киселинни и алкални условия
  • Подходящи за термично заваряване