Sika® Igasol®-101

Еднокомпонентно, гъвкаво, несъдържащо разтворители покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия

Sika® Igasol®-101 е еднокомпонентно, несъдържащо разтворители, гъвкаво покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия.

  • Готов за употреба
  • Нанася се с четка, валяк или безвъздушно пръскане
  • Не се стича по вертикални повърхности
  • Запазва своята гъвкавост при ниски температури
  • Не съдържа разтворители
  • Негорим
  • Може да се нанася върху сухи и леко влажни повърхности