Sika® Igolflex®-101

1-компонентно дебелослойно покритие на база полимер-модифициран битум

Sika® Igolflex®-101 е 1-компонентно, гъвкаво, дебелослойно покритие, съдържащо полистиренови пълнители, на база полимер-модифициран битум за хидропизолация срещу проникване на вода и влага.

  • Незапалим
  • Гъвкав, с възможност за премостване на пукнатини
  • Ниско тегло на материала, дължащо се на полистиреновите пълнители
  • Използва се като лепило за топлоизолационни плоскости
  • 1-компонентен, готов за употреба
  • Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи
  • Лесно нанасяне с назъбена маламашка или безвъздушно пръскане
  • Не се свлича по вертикални повърхности
Sika® Igolflex®-101