Sika® Igolflex®-301

1-компонентна еластомерна течна битумна мембрана

Sika® Igolflex®-301 е 1-компонентна, еластомерна, течна, битумна мембрана на водна основа, за хидроизолиране срещу проникване на вода през хоризонтални и вертикални повърхности.

  • Безшевна система, без фуги и снадки
  • Изцяло залепена система, предотвратява разпространението на вода под мембраната
  • Ниски емисии на летливи органични съединения (VOC)
  • Висока способност за премостване на пукнатини
  • Голямо удължение
  • Висока адхезия към бетон
  • Временна UV-устойчивост
  • Готов за употреба продукт, лесен за нанасяне
  • Може да се нанася чрез пръскане
Sika® Igolflex®-301