Sika® Igolflex® P-01

1-компонентен грунд на основата на битумна емулсия

Sika® Igolflex® P-01 е 1-компонентна, готова за употреба, полимер-модифицирана битумна емулсия. 

  • Незапалим
  • Кратко време на съхнене
  • Готов за употреба
  • Добра проникваща способност в порьозни основи
  • Нанасяне с четка, валяк или безвъздушо пръскане
  • Може да се нанася върху леко влажни повърхности