Sika® Igolflex® P-10

1-компонентен битумен грунд на основата на разтворител 

Sika® Igolflex® P-10 е 1-компонентен, готов за употреба, битумен грунд на основата на разтоврител.

  • Кратко време за изсъхване
  • Добро сцепление
  • Добра проникваща способност в порьозни основи 
  • Нанасяне с четка, валяк или безвъздушно пръскане
  • Може да се нанася върху леко влажни основи 
  • Готов за употреба