Sika® ViscoCrete®-1020 X

Суперпластификатор на база поликарбоксилат за бетон с високи якости

Sika® ViscoCrete®-1020 X е универсален, високо-ефективен суперпластификатор за производство на транспортен бетон.

Sika® ViscoCrete®-1020 X е мощен суперпластификатор, който осигурява:
  • Дълго запазване на консистенцията
  • По-добро диспергиране и хидратация на циментната паста
  • Намалено триене между циментовите частици и добавъчните материали
  • Висока водна редукция
  • Подобрена обработваемост при ниско В/Ц фактор
  • Високи начални и крайни якости
  • По-добър външен вид на бетонната повърхност
  • Не съдържа хлориди, подходящ за предварително напрегнати елементи
  • Подходящ за масивни бетонни конструкции с високи естетически изисквания