Sika® ViscoCrete®-3070

Суперпластифицираща добавка на основата на поликарбоксилат за транспортен бетон с удължено запазване на обработваемостта 

Sika® ViscoCrete®-3070 не съдържа формалдехид и хлориди, на основата на модифициран полистеаринов естер; благодарение на действието на добавката е възможно да се произведат висококачествени циментови смеси със запазена обработваемост при горещ климат или дълго транспортно разстояние. 
Sika® ViscoCrete®-3070 е течна, отлично разтворима във водата за приготвяне на бетона добавка, не действа корозивно на армировката.

Sika® ViscoCrete®-3070 е основен компонент за производството на бетон с висока течливост, отговарящ на клас по консистенция S4-S5 (съгласно БДС EN 206-1) дори при W/C отношение ≤ 0.55.
Sika® ViscoCrete®-3070 е най-доброто решение, за да се избегне допълнителното добавяне на вода на обекта, тъй като с тази добавка желаната обработваемост може да се запази до 90 минути. Още повече тя не влияе върху времето на втвърдяване и набирането на якост, също и в случаите на кратки времена за втвърдяване.
Sika® ViscoCrete®-3070 е особенно подходящ за производство на високоякостен и висококачествен бетон.