Sika® ViscoCrete®-4077

Висококачествена суперпластифицираща добавка за бетон с удължено запазване на обработваемостта

Sika® ViscoCrete®-4077 е мощен суперпластификатор на поликарбоксилатна основа за бетони, при които се изисква дълго запазване на обработваемостта и висока водна редукция

Sika® ViscoCrete®-4077 e мощен суперпластификатор, който осигурява:
  • Много висока водна редукция (води до повишаване на плътността и якостта на бетона)
  • Изключително висока течливост и пластичност (улеснява се полагането и уплътняването на бетона)
  • Изключително добро запазване на обработваемостта в случай на дълги транспортни разстояния или при високи температури.
  • Редуцира съсъхването и пълзенето.
  • Редуцира водопропускливостта и карбонатизацията на бетона
  • Sika® ViscoCrete®-4077 не съдържа хлориди или други съставки предизвикващи корозия на арматурата. Ето защо продукта е подходящ за производството на стоманобетон и предварително напрегнати елементи.