Sika® ViscoCrete®-5370 I

Висококачествен суперпластификатор на основата на поликарбоксилатен етер за бетон с висока ранна якост

Sika® ViscoCrete®-5370 I е несъдържаща формалдехид и хлориди добавка на основата на поликарбоксилатен етер за направа на висококачествени бетонни смеси с висока ранна якост. Sika® ViscoCrete®-5370 I е безвредна за армировката течност,  която напълно се разтваря в направата вода.

Sika® ViscoCrete®-5370 I ви позволява да постигнете:
Пресен бетон:
  • Подобрена течливост и обработваемост
  • Лесен транспорт, изливане и вибриране
  • Намаляване на сегрегацията и разслояването
Втвърден бетон:
  • Повишаване на якостните показатели
  • Намаляване на съсъхването и пълзенето
  • Увеличаване на дълготрайността