Sikament®-98

Суперпластификатор за бетон

Sikament®-98 е суперпластификатор, който подобрява обработваемостта или редуцира направната вода при запазена обработваемост, което води до значително повишение на якостите на бетона.

  • Редукция на направната вода без риск от сегрегация
  • Значително подобряване на обработваемостта на бетона без повишаване на направната вода
  • Отличен пластифициращ ефект, улеснява се полагането на бетона
  • Подобрява крайната якост
  • Подобрения В/Ц фактор повишава водоплътността на бетона
  • Повишава дълготрайността на бетона
  • Намалява съсъхването и пълзенето
Sikament®-98 не съдържа хлориди или други вещества, които предизвикват корозия на армировката и е подходящ за стоманобетонни изделия.