Sika® WT-200 P

Кристализираща добавка за водоплътен бетон

Sika® WT-200 P е комбинирана уплътняваща и кристализираща добавка за бетон, която редуцира пропускливостта на бетона и способства за образуването на кристали, които да запълнят евентуални микропукнатини в структурата на бетона.

Sika® WT-200 P представлява смес от цименти, аминоалкохоли и пълнители. Тези активни материали образуват неразтворими кристали в порите и капилярите на бетона и пречат на водата и други течности да проникват в структурата му. В допълнение специалната формула и съставки на Sika® WT-200 P спомагат при възникване на микропукнатини в бетона те да се самозапълнят, чрез кристализация.
Sika® WT-200 P има следните характеристики и предимства:
  • Редуцира проникването на вода под налягане
  • Редуцира абсорбцията на вода
  • Подобрява способността на бетона да се самолекува при възникване на микропукнатини
  • Подобрява устойчивостта на химикали
  • Редуцира преминаването на пари