SikaCim® Waterproofer

Добавка за водоплътност на разтвори и бетони

SikaCim® Waterproofer е течна добавка за производство на водоплътни бетони и разтвори. Не съдържа хлориди.

  • Не съдържа хлориди
  • Силен водоуплътняващ ефект, блокира капилярните пори
  • Съвместима с всички видове цимент с изключение на алуминатните
  • Лесно дозиране (2 плика на всеки 50 kg цимент)