SikaRapid®-1

Ускорител на втвърдяването

SikaRapid®-1 е течен ускорител на втвърдяването за бетон и разтвор. Отговаря на изискванията за ускорител на втвърдяването съгласно EN 934-2. SikaRapid®-1 спомага за бързото набиране на ранна якост без да оказва негативно въздействие върху крайната якост.

SikaRapid®-1 предлага следните предимства, свързани с ускореното набиране на якост на бетона:
  • По-бърза обръщаемост на кофража при производството на готови бетонни елементи
  • Редуциране или елиминиране на втвърдяването с нагряване или пара
  • Ускорява строителния процес и способността на конструкцията за поемане на натоварвания в ранни срокове
  • Бетонирането продължава и при ниски температури
  • Не влияе негативно върху крайните якости
Когато се използва съвместно със суперпластифицираща добавка, SikaRapid®-1 не променя качествата на пресния бетон осигурени от суперпластификатора. SikaRapid®-1 не съдържа хлориди или други съставки предизвикващи корозия на армировката. Ето защо, продуктът е подходящ за производството на стоманобетон и предварително напрегнати елементи.