Sika® Plastiment®-20 R

Добавка забавяща времесвързването на бетона

Sika® Plastiment®-20 R е забавител на времесвързването, водонамаляваща/ пластифицираща течна добавка за бетон. 

  • Удължава времесвързването в случай на високи температури
  • Запазва обработваемостта дори и при високи температури 
  • Високи крайни якости на бетона
  • Редуцира съсъхването
  • Подобрява вида на повърхността на бетона
  • Много икономичен 
  • Sika® Plastiment®-20 R не съдържа хлориди и съответно е подходящ за употреба при армирани и предварително напрегнати бетонни конструкции