Sika® Retarder liquid

Добавка за забавяне на времесвързването

Sika® Retarder liquid е добавка, която забавя началото на времесвързване в бетона

  • Запазва по-дълго обработваемостта на бетона
  • Позволява повторно уплътняване
  • Не съдържа хлориди или други съставки, които предизвикват корозия на армировката
  • Намалява проблемите, които могат да възникнат при забавено транспортиране на бетона