Sika® Sigunit® L-5601 AF

Безалкален ускорител за пръскан бетон

Sika® Sigunit® L-5601 AF е високоефективен, течен, безалкален ускорител за пръскан бетон.

Sika® Sigunit® L-5601 AF има следните характеристики и предимства:
  • Развитие на висока ранна якост
  • Безалкален ускорител
  • Минимална загуба на крайна якост на ускорения бетон
  • Не замърсява с алкали подпочвените води
  • Значително намаляване на отскока и прахта
  • Подобрява сцеплението на торкрета с основата
  • Не съдържа хлориди и не действа корозивно върху армировката