Sika® Sigunit® P-10 AF

Ускорител за пръскан бетон

Sika® Sigunit® P-10 AF е разтворим прахообразен състав. От разтворен във вода Sika® Sigunit® P-10 AF се получава високоефективен, течен, безалкален ускорител за пръскан бетон. Ефекивността му зависи от съотношението на смесване между прахообразен състав и вода.

Разтворен във вода Sika® Sigunit® P-10 AF, използван като ускорител за пръскан бетон има следните характеристики и предимства:
  • Развитие на висока ранна якост
  • Безалкален ускорител
  • Минимална загуба на крайна якост на ускорения бетон
  • Не замърсява с алкали подпочвените води
  • Значително намаляване на отскока и прахта
  • Подобрява сцеплението на пръскания бетон с основата
  • Не съдържа хлориди и не действа корозивно върху армировката
Доставката в прахообразна форма има следните допълнителни предимства:
  • Висока степен на приспособимост при употреба
  • Ниски разходи за логистика
  • Удължен срок на годност