Sika® ViscoCrete®-19 W

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР НА БАЗА ПОЛИКАРБОКСИЛАТ ЗА БЕТОН С ВИСОКИ ЯКОСТИ

Sika® ViscoCrete®-19 W е универсален, високоефективен суперпластификатор за производство на бетон, когато е необходимо бързо набиране на начална якост дори и при ниски температури.

Sika® ViscoCrete®-19 W е мощен суперпластификатор, който осигурява:
  • Висока водна редукция
  • Подобрена обработваемост при нисък В/Ц фактор
  • Високи начални и крайни якости
  • По-добър външен вид на бетонната повърхност
  • По-добро диспергиране и хидратация на циментната паста
  • Намалено триене между циментовите частици и добавъчните материали
  • Не съдържа хлориди, подходящ за предварително напрегнати елементи
  • Подходящ за масивни бетонни конструкции с високи естетически изисквания