Sika® Betonlöser

Състав за почистване на бетонни отлагания

Sika® Betonlöser е силнокиселинен състав за разтваряне на бетон, съдържащ предпазващи метала добавки.

  • Бързо разтваряне на циментови и бетонни отлагания
  • Проникване на активните вещества под отлаганията
  • Разрушаване на връзката на образувалата се бетонна кора с основата
  • Без разяждане на гумените части
  • Временна антикорозионна защита на стоманата
  • Предотвратяване на образуването на нови отлагания