Sika® PerFin-300

Добавка подобряваща външния вид на бетона

Sika® PerFin-300 е течна добавка за бетон, подобряваща външния му вид, чрез редукция на порите и шуплите по бетоновата  повърхност.

  • Редуцира въздушните пори в сместа
  • Редуцира каверните и шуплите по бетоновата повърхност
  • Подобрява външния вид на бетона
  • Не влияе негативно върху характеристиките и качествата на пресния и втърден бетон 
  • Не съдържа хлориди
  • Подходящ за армиран бетон и предварително напрегнати елементи