Sika® Pump

Добавка за подобряване на изпомпването на бетона

Sika® Pump е универсална добавка за подобряване на изпомпването на проблемни бетонни смеси и предпазване на бетон-помпи и тръби от прекомерно износване.

  • Sika® Pump значително увеличава вътрешната кохезия, пластичността и подвижността на пресния бетон. Това дава значително подобрение на обработваемостта и по-специално на показателите на изпомпване на бетонните смеси. Значително подобрява ефективността на помпата, като предотвратява или силно намалява неравномерното подаване на бетонната смес.
  • Sika® Pump намалава натоварването на тръбите и бетон-помпата и удължава техния живот.
  • Sika® Pump няма отрицателни ефекти върху свойствата на втвърдения бетон.
  • Sika® Pump не съдържа хлориди или други вещества, причиняващи корозия на армировката и може да се използва без ограничения за стоманобетонни и предварително напрегнати бетонни конструкции.