SikaCem® Color

ОЦВЕТИТЕЛ ЗА ЦИМЕНТ, ВАР И ГИПС 

SikaCem® Color е прахообразен оцветител на основата на минерални оксиди.

  • Синтетичен оцветител на основата на минерални оксиди
  • Добра UV устойчивост
  • Не оказва влияние върху времето на втвърдяване
  • Съвместим с другите SikaCem® продукти