SikaControl®-50 GR

Добавка за бетон и разтвор редуцираща съсъхването

SikaControl®-50 GR е течна добавка редуцираща съсъхването, употребява се за производството на висококачествен бетон със значително редуциране на съсъхването по време на сушенето. 

При смеси на циментова основа (бетон или разтвор), съсъхването се разглежда като намаляване на обема на първоначално добавената вода в сместа. Това намаляване на обема се получава, защото част от добавената вода отива за протичането на хидратационните процеси (автогенно съсъхване), а останалата вода, която не е взела участие в процесите на хидратация на циментовия камък се изпарява през капилярните пори (поради ниска относителна влажност, бързо движение на въздушните маси по време на втърдяването и поради екзотермичната реакция на втвърдяване - съсъхване при изсъхване). Употребата на SikaControl®-50 GR в циментовите смеси може да намали повърхностните напрежения на водата в капилярните пори. Това помага да се ограничат промените в размера на положения бетон/ разтвор. Употребата на SikaControl®-50 GR води до следните предимства:
  • Редуцира се образуването на пукнатини
  • Редуцира се съсъхването при изсъхване
  • Повишава се дълготрайността на бетона
SikaControl®-50 GR не съдържа хлориди или други съставки, които предизвикват корозия на стоманата. Ето защо добавката е подходяща за употреба при армирани или предварително напрегнати бетонни конструкции.