SikaControl® E-150

Полимерна дисперсия за водоплътен бетон

SikaControl® E-150 е готова за използване полимерна дисперсия за специални приложения в бетона, особено за бетон, устойчив на течности и като междинен агент за последваща обработка.

SikaControl® E-150 е устойчива на осапунване дисперсия на пластификатор и полимерна дисперсия без емулгатори. Ефект върху бетона:
 • Повишава устойчивостта на бетона на течности
 
 • Полимеризиране на полимерните частици при изпарението на водата
 • Създава полимерна преграда срещу проникване на течности.
 • Уплътнява каверните в структурата на втвърдения циментов камък
В полимер модифицирания бетон това води до:
 • Подобрена кохезия
 • По-плътна структура
 • Повишена устойчивост на химическа атака
 • Повишена устойчивост на замръзяване -размръзяване и соли против замръзяване
 • Повишена якост на огъване
 • По-висока дълготрайност
 • Нисък модул на еластичност
 • По-ниска склонност към образуване на пукнатини
 • Добра адхезия
Предимства като междинна обработка преди полагане на настилки:
 • Защита от преждевременно изпарение на влага от ненапълно втвърдили бетонни повърхности
 • Улеснява заглаждането на бетона и последващата работа върху бетонната повърхност