Sika® Separol® W-320

Икономично кофражно масло на водна основа

Sika® Separol® W-320 е готово за употреба кофражно масло, не съдържащо разтворители. Представлява емулсия на база рафинирано минерално масло.

Sika® Separol® W-320 притежава следните характеристики:
 • Нисък вискозитет
 • Отлична "лепливост" върху вертикални кофражни форми
 • Саморазлива се след полагане, чрез пръскане
 • Подтиска образуването на пори
 • Не отделя запалими пари
 • Не образува смоли
 • Редуцира "прашните" остатъци по кофража
 • Безопасен за хората, които оперират с продукта

Това осигурява следните предимства:
 • Лесно и прецизно отделяне на втвърдения бетон от кофража
 • Високо качество на повърхността
 • Не се намалява качеството на бетона на повърхността
 • Защита на кофража от корозия и преждевременно стареене