SikaFiber® Force-50

Полиолефинови макро фибри за бетон

SikaFiber® Force-50 са полиолефинови макро фибри за бетон с дължина 50 mm за структурна употреба при бетониране

Общи
 • Опаковани в разтворими торби за лесно дозиране
 • Осигурява по-добра кохезия на пресния бетон
 • Разсейва напреженията в бетона и предотвратява напукване в конструкцията
  Подобрява характеристиките на втвърдения бетон
 • Повишава способността за премостване на пукнатини
 • По висока якост на огъване и срязване
 • Подобрява се способността за поемане на натоварвания и дуктилността
 • Повишават абразионната устойчивост
 • Повишават устойчивостта на цикли замръзяване-размръзяване
Фибри в армирани бетони
 • Намаляват или заместват изцяло количеството на металната армировка
 • По-лесно се работи в сравнение с използването на армировъчни пръти и мрежи
 • Няма нужда от рязане или връзване
 • Съкращава се времето за изграждане
 • Хомогенно вградени в цялата бетонова матрица
 • Запълват се ръбове, ъгли и трудни форми
В сравнение с металните фибри
 • Запълват се ръбове, ъгли и трудни форми
 • По-добра способност за поемане на отмествания дължащи се на по-високи натоварвания