SikaFiber® T-48

Синтетични макрофибри за бетон

SikaFiber® T-48 са синтетични макрофибри за структурна употреба в бетон и пръскан бетон. 

  • Оптимизирана форма за по-добри качества и диспергиране в сместа
  • Подобрена структура на повърхността за оптимална адхезия с цимента
  • Добра помпируемост
  • По-малко износване на бетоновия смесител и оборудването за транспортиране и полагане на бетона в сравнение с бетон с метални фибри
  • Добра химическа устойчивост (устойчиви на киселини и основи)
  • По-малък отскок при торкретиране
  • Няма изисквания за минимална дебелина на бетоновото покритие
  • Фибрите в бетона се стопяват при пожар