SikaFiber® Novocon® HE-1050 HT

Стоманени фибри за бетон с висока якост на опън

Стоманените фибри SikaFiber® Novocon® HE-1050 HT са предназначени за армиране на бетон, разтвори други циментови смеси. SikaFiber® Novocon® HE-1050 HT е студено изтеглено влакно, с деформирани, закривени краища, за осигуряване на оптимални показатели на бетонната смес. Стоманените фибри SikaFiber® Novocon® HE-1050 HT са съвместими с Европейския стандарт - EN 14889-1:2006 и са специално проектирани да отговарят или надвишават определените изисквания за ефективност.

 • Осигурява равномерна многопосочна армировка в бетона
 • Увеличава устойчивостта на напукване, дуктилността, енергопоглъщането и якостта на бетона
 • Подобрява устойчивостта на удар, издръжливостта на умора и якостта на срязване на бетона
 • Влакната с висока якост на опън премостват фуги и пукнатини, като осигуряват по-плътно взаимодействие на агрегатите, което води до повишена носимоспособност
 • Осигурява повишена гранична носимоспособност, което позволява намаляване на бетонното сечение
 • Изисква по-малко труд за вграждане в бетона в сравнение с конвенционалната армировка
 • Предлага икономични решения за армиране на бетон с по-голяма прецизност на проектното решение
 • Много подходящи за ръчни замазки, замазки с вибромастар, лазерни замазки и всяко конвенционално довършително оборудване
 • Без изискване за минимално бетонно покритие
 • По-лесна и по-безопасна употреба в сравнение с традиционната армировка
 • Намалява сроковете на изпълнение на СМР