Sikasil® SG-20

Високоякостно 1-компонентно силиконово лепило за структурно остъкляване с нанесена СЕ маркировка

Sikasil® SG-20 е 1-компонентно, силиконово лепило за структурно остъкляване, с неутрална реакция на втвърдяване, съчетаващо механична якост и голямо удължение. Съответства на EOTA ETAG 002 и има поставена CE маркировка. Залепва отлично към различни основи.    

  • Отговаря на изискванията на EOTA ETAG 002 (налична е ETA), БДС EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 за Тип S, Кат. NS, Клас 25 (деформационна способност ± 25 %)
  • Структурен уплътнител за употреба в системи за структурно остъкляване съгласно ETAG 002, Част 1, използван като EAD, ETA-06/0090, издаден от Технически орган за оценка Scientifique et Technique du Bâtiment, Декларация за експлоатационни показатели 15323048, нотифициран орган за производствен контрол № 0757, сертификат 0757-CPR-596-7110761-4-4 и поставена CE маркировка
  • Проектна якост на опън за динамични натоварвания: σdes = 0.17 MPa (ETA)
  • Поведение при пожар клас B1 (DIN 4102-1)
  • Много висока UV устойчивост и устойчивост на атмосферни влияния
  • Отлично залепва към стъкло, метали, матали с ненесено покритие, пластмаси и дърво
  • Одобрен съгласно SNJF-VEC (код на продукта: 2436)