Sikagard®-550 ElastoColor ES

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ЗА БЕТОН СЪС СПОСОБНОСТ ЗА ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ

Sikagard®-550 ElastoColor ES еднокомпонентно еласто-пластично UV-устойчиво защитно покритие на база акрилатна дисперсия с отлична способност за премостване на пукнатини дори при температури под 0 °C, когато се нанася върху Sikagard®-545 W Elastofill.

  • Премоства пукнатини дори при температури под 0°C.
  • Висока устойчивост на дифузията на CO2.
  • Паропропусклив, позволява на основата да диша.
  • Много добра устойчивост на атмосферни влияния и стареене.
  • Безопасен за околната среда (не съдържа разтворители).
  • Премоства пукнатини до 0.3 mm.
  • Устойчив на носени от вятъра дъжд и водни пръски (предотвратява навлизането на влага).