Sikagard®-5500

Защитно покритие за бетон с висока способност за премостване на пукнатини

Sikagard®-5500 е 1-компонентно, еластично защитно покритие за бетон на водна основа. Притежава висока способност за премостване на пукантини при статично и динамично натоварване в широк температурен диапазон. Продуктът е разработен от материали, добити от възобновяеми източници, редуциращи въглеродния отпечатък.

 • На водна основа
 • Нанасяне с чета, валяк или безвъздушно пръскане 
 • 1-компонентен, готов за употреба
 • Много ниски емисии на летливи органични съединения (VOC) 
 • Много добра спосбност за премостване на пукнатини при ниски температури (-20 °C)
 • Добро сцепление с бетон 
 • Висока дифузионна устойчивост срещу CO2, намалява карбонизацията
 • Паропропусклив
 • Спестява време: по-нисък разход при по-висока ефективност 
 • Устойчив на циклично замразяване/размразяване и антиобледенителни соли
 • Много добра устойчивост на атмосферни влияния и стареене 
 • Променлива разходна норма в зависимост от изискванията за защита 
 • Наличен в много цветове
 • Добра покривност 
 • Редуцира растежа на водорасли и гъбички 
 • Лесно почистване и поддръжка 
 • Опаковка, изработена от рециклируеми материали 
Sikagard®-5500