Sikagard®-551 S Elastic Primer

ГРУНД НА база разтворител

Sikagard®-551 S Elastic Primer е еднокомпонентен грунд, съдържащ разтворител за употреба при много плътни или много порьозни бетонни повърхности и/или при трудни условия на нанасяне.
Sikagard®-551 S Elastic Primer е част от системата, отговаряща на изискванията на БДС EN 1504-2 за защитно на покритие.

  • Дълбокопроникващ
  • Пропусклив на водни пари
  • Заздравява повърхността